Obehagligt

Noterade idag att Göran Hägglund uppvisat sunt omdöme då han sagt att religiöst inriktade vårdcentraler "stärker patienternas ställning och utvecklar sjukvården". På vilket sätt har religion över huvud taget med sjukvård att göra (förutom när religiositet aktivt motarbetar vård, förstås)? På vilka grunder ska människor gå till olika vårdinrättningar efter vilken osynlig kompis de brukar samtala med? Att från samhällets sida uppmuntra vård baserad på religiösa (läs: föråldrade och/eller förkastliga) värderingar låter som ett dåligt aprilskämt i fel årstid.

Jag vill gärna behålla mitt sekulära samhälle, thank you very much. Ett samhälle där det inte finns muslimska vårdcentraler, kristna vårdcentraler, judiska eller hinduiska vårdcentraler. Det ska bara finnas vårdcentraler och de ska ge samma vård till alla - vård baserad på vetenskapliga principer.

PS. Ju mer av den här typen av dumheter jag läser, desto mer övertygad anhängare av Richard Dawkins blir jag.

PPS. Siten ovan är enligt domslut blockerad i Turkiet för sin kritik av kreationism. Heja yttrandefriheten.

Reklam riktad mot barn är förbjudet, men religion då?

I DN står att läsa om en 14-årig pojke som i USA dött av leukemi eftersom han vägrat ta emot blodtransfusion.

De flesta är överens om barn är känsliga för påtryckningar och ytterst "formbara". Jesuiterna brukade säga att "Ge mig pojken vid sju, så ska jag ge dig mannen"*. Just av denna anledning är det förbjudet att gör reklam riktad till barn - de kan helt enkelt inte värja sig.

Att prångla livsåskådningar till småbarn är däremot både utbrett och allmänt accepterat. Och resultatet kan bli avsevärt mycket värre än av Barbie-reklam.

Och att domaren i det här fallet ansåg att det skulle vara fel att tvinga barnet att ta emot blod är minst sagt anmärkningsvärt - inte minst för att det ger en fingervisning om inställningen till den här typen av destruktiv "andlighet " i samhället i stort.

*Ja, det finns lite olika varianter av uttrycket, men andemeningen är hur som helst densamma.

RSS 2.0